DT vs WF MUŠIČARSKIH KANAPA

Većina generalizacija koje se pojavljuju pri poredjenju ova dva, najčešće korišćena dizajna mišičarskih kanapa, zasnovana je na zastarelim ili pogrešnim informacijama.
Većina mušičara je čula da DT strune omogućuju delikatnije prezentacije, bolju kontrolu, bolje zabacivanje roll cast-om i td. U nekim slučajevima su te prednosti DT dizajna tačne ali ne uvek...

Finoća prezentacije je odredjena masom vršnog dela mušičarskog konca. Dakle, odredjena je prečnikom konca koji direktno utiče na masu i dužinom tog dela konca. Konci sa malim prečnikom  i većom dužinom vršnog dela imaju mnogo manju masu nego oni velikog prečnika a manje dužine. Ali,  ne dozvolite da vas samo dužina vršnog dela konca dovede u zabludu – konac sa dugačkim prednjim konusom (front taper) i velikim prečnikom neće omogućiti delikatnu prezentaciju bilo da je u pitanju WF ili DT dizajn. Istovremeno, i DT i WF konac istog oblika i prečnika vrha će davati istu prezentaciju.
Većina DT i WF konaca se dugo vremena proizvodila sa istim prečnikom i dužinom  prednjeg konusa pa izmedju njih nije bilo velike razlike u finoći prezentacije mada se to očekivalo. Većina savremenih DT konaca je dizajnirana za korišćenje u ribolovu na malim ili manjim rekama pa ima duži prednji konus i / ili tanji vrh. Svaki put kad se neki konac (ili sličan proizvod) dizajnira tako da i nekim traženim odlikama bude odličan, u nekoj drugoj njegovoj osobini dodje do izražaja neka mana. Tako su konci koji se dizajniraju za delikatne prezentacije pa imaju malu masu vršnog dela istovremeno nepogodni za plasiranje većih ili težih mušica ili u uslovima kad ima vetra.
Zabluda je da su DT porno gay kanapi „precizniji“ od WF konaca. To zavisi isključivo od sposobnosti i veštine (znanja) „bacača“. Generalno, tačno je da se DT strunama lakše kontrolišu dugi i roll cast zabačaji nego WF koncima. Ipak, na malim  distancama, izmedju WF i DT konaca skoro da i ne postoji razlika.
Ključ kontrole konca pri „normalnom“ i roll cast zabačaju je u tome da u vrhu štapa treba da bude deo konca sa većim prečnikom milf porn (dakle teži deo). Ako je u vrhu štapa „running line“ malog prečnika skoro je nemoguće vrhom štapa koncu preneti dovoljno energije da bi se uradilo ono što se želi.
Mnogi mušičari pri poredjenju WF i DT konaca ne uzimaju u obzir da kontrolu zabačaja treba ostvariti na distancama na kojima se najčešće lovi. Većina WF konaca ima glavu dugačku 9-12 metara. Kad se na to doda dužina predveza od oko 2,7 metara dobijamo da je rastojanje od mušice do kraja glave konca približno 12 – 15 metara. Do tih daljina gotovo da i nema razlike u kontroli zabačaja bilo da se koristi WF ili DT kanap. Takodje, u većini ribolovnih situacija kod lova pastrmke (i ne samo nje) i nema potrebe za dužim zabačajima pa se može izvesti zaključak da oba najčešća dizajna mušičarskih konaca to odradjuje podjednako dobro. Naravno, ako se peca na velikim rekama na kojima su potrebni dugi izbačaji, treba računati sa tim da će doći do ispolajvanja razlika izmedju DT i WF konaca sa dugom glavom (Long Belly).

Uobičajeno je mišljenje da  su WF konci bolji za postizanje većih daljina od DT konaca. Da li je to zaista istina? Pa jeste, ali razlika nije tako velika kao što se najčešće misli. WF konci bolje „ispucavaju“ zbog tankog i laganog „running line“-a. Ali treba da imate u vidu da ta prednost počinje tek od 12-15 metara, dakle kada je u štapu Running line. Ako ribolovna situacija ne traži zabačaje duže od toga, nesumnjivo da je te distance nešto lakše dostići WF koncem. Ipak, nemojte da mislite da se isto ne može uraditi i sa DT koncem jer i on to može bez problema. Pošto većina nas u većini ribolovnih situacija nema potrebe za izbačajima dužim od 15-ak metara ni za roll cast-om dužim od 12-ak metara, sa te tačke gledišta, skoro da je svejedno koju strunu ćete koristiti. Ako medjutim postoji potreba i sposobnost da se lovi na većim daljinama njih ćete lakše doseći sa nekoliko lažnih zabačaja nekim WF koncem sa dužom glavom (Long Belly) ali uz uzimanje u obzir da se tim koncem teško može izvesti duži roll cast i da se smanuje mogućnost milfs mendinga (korekcije).

Prilikom opredeljivanja za DT ili WF konac u obzir treba uzeti i vreme koje provodite pecajući odredjenom veličinom i težinom  muva, uz potrebu (ili ne) fine prezentacije. Svakako da nije svejedno pecate li najviše na malim i srednjim distancama, sa potrebom cartoon porn videos delikatne prezentacije i na male mušice ili nimfe male težine ili na krupnije mušice u vetrovitim uslovima bez naročite potrebe za super finim prezentacijama.

Dilema dakle i nije tako velika kao što na prvi pogled može izgledati. Pošto cilj teksta i nije bio da Vas opredeli za bilo koji od ova dva najpopularnija i najkorišćenija dizajna, ako iz bilo kog razloga niste u mogućnosti da uz sebe imate i koristite oba, nadamo se da će Vam pomoći da se ipak opredelite za onaj koji vam u konkretnoj lesbian porn situaciji više treba.