Tehnike lova na nimfu

Nimfe cine više od 90% ukupne ishrane pastrmke. Njhove imitacije su potencijalno najefektivnije mušice za lov pastrmke-narocito velikih riba koje se retko hrane na površini. Ipak, nimfarenje je jedna od najtežih disciplina u mušicarenju, cesto obavijena velom misterije i nagadanja. Ovaj tekst vam predstavlja neke od klasicnih metoda cartoon porn videos lova na nimfu, koje su se decenijama potvrdile u praksi, kao i nekoliko popularnih savremenih tehnika.

Skjuzova metoda (G.E.M Skues)

Mekonoga mušica je veoma slicna prvim Skjuzovima nimfama

Mekonoga mušica je veoma slicna prvim

Skjuzovima nimfama.

Cesto citamo o Skjuzu sa ustiscima da je on bio zaljubljenik u lov nimfama tokom citavog života. Skjuz je, kao pravi Halfordov sledbenik, bio prakticar lova suvim mušicama i upotrebljavao bi nimfe kao dopunu za suve mušice. Da bi razumeli evoluciju njegove tehnike, neophodno je obratiti pažnju na tip voda na kojima je ona nastala. Krecnjacki potoci sa juga Engleske (poznati kao “chalkstreams” u Engleskoj, “limestone streams” u Pensilvaniji ili “spring creeks” u zapadnijim delovima SAD) koje je Skjuz posecivao, su neobicno bogati kako mineralima tako i biomasom. Gustina nimfi u njima je ogromna, sa preko 8000 jedinki po kvadratnom metru. Ova hiper populacija izaziva konstantno prisustvo ogromnog broja nimfi u gustom vodenom rastinju, kao i u slobodnom “driftu”.

Prvi ulov na nimfu Skjuz lesbian videos je ostvario sasvim slucajno. Pecajuci na suvu imitaciju Tups, vezanu sa nožicama jako lošeg kvaliteta, primetio je da je pastrmka momentalno zgrabila mušicu kada bi ona potonula. Zahvaljujuci izraženom toraksu, potopljeni Tups daleko više lici na nimfu od prosecne suve mušice iz ovog perioda. Ohrabren ovim malim “incidentom” Skjuz je poceo da koristi nožice od mekih kokošijih pera za svoje prve nimfalne imitacije. Tipicna nimfa u Skjuz stilu podseca na neotežanu mekonogu mušicu sa izraženim toraksom.

Kada se lovi Skjuzovom metodom, zabacaj, nizvodno pasivno vodenje mušice bez ikakvog povlacenja i kontra se uopšte ne razlikuju od lova suvom mušicom.

Skjuz je pogrešno verovao da se pastrmka ne hrani nimfama na dubinama vecim od desetak centimetara pod površinom. Takode, verovao je da riba uzima nimfu samo u trenucima njenog uspinjanja prema površini-zato nije ni pokušao da lovi jako otežanim nimfama. Ovo mu možemo oprostiti jer mu savremene teorije drifta i fluktuacija populacije nimfi nisu bile dostupne.

Njegova metoda je podjednako uzbudljiva kao i lov suvim mušicama, nije teška i zato je atraktivna . Primenljiva je na tipovima voda na kojima ne postoje ovako gusta naselja nimfi, kao i u mnogim situacijama pre rojenja, kada je vodeni tok zašicen aktivnim nimfama. Nagla promena vremena cesto hot milfs odlaže rojenje i onda je lov nimfama Skjuzovom metodom dobitna kombinacija. Sa selektivnom ribom u toku rojenja Skjuzova metoda donosi rezultate, u slucajevima da riba nece imitaciju emerdžera ili subimaga. Kao i u lovu suvim mušicama, dugi predvez je neophodan. On se namasti 20-50 cm pre mušice i zabacuje uzvodno od mesta gde se uocava riba koja ledjima para površinu (siguran znak da uzima emerdzere). Od rodova jednodnevki koji imaju jako izraženu i dugu aktivnost pre rojenje posebno su atraktivni Baetis i Ephemerella, a oba su i jako cesti rodovi i susrecu se na raznim tipovima voda.

Hjuitova metoda (Edward R. Hewitt)

Eduard Hjuit je bio jedan od prvih vezaca nimfi i uspešnih nimfaroša u SAD. U njegovoj knjizi "Trout and Salmon Fisherman for 75 Years" velica težinu i kompleksnost nimfarenja i objašnjava metod koji je najcešce praktikovao u svojim poznim godinama.

Active Image

Dublji delovi reke, gde se tok ubrzava, izvanredni su za lov otežanim nimfama

Hjuitova metoda nimfarenja svodi se na prezentaciju nizvodno i popreko, u brzacima, sa malo potezanja (“hand-twist” tehnikom) ili bez potezanja (“dead drift”). Na terenima koje je Hjuit obilazio, najcešce imitirane jednodnevke bile bi Isonychia, cije su nimfe izuzetno aktivni plivaci, poput riblje mladi, i uvek prisutni rod Ephemerella. Upotreba vrha štapa za dodatno dodavanje akcije nimfi prilikom prezentacije može da bude sastavni deo Hjuitove tehnike. Upotreba tonucih struna ili predveza takode dolazi u obzir-narocito ako se imitiraju insekti prisutni na samom dnu brzaka, kao nimfe Heptageniidae-a ili larve krznokrilaca. U nešto mirnijim strujama, ako se ovaj metod koristi uz potezanje, uspešno se imitira pokret plivajucih nimfi poput Siphlonurus-a, koje nisu tako agilne kao Isonychia.

“Swimming Nymph” metoda

Ovo je starija verzija Hjuitove metode, a proizašla je iz lova tradicionalnim mokrim muvama i nastojanjima starih mušicara da pokrecu imitaciju tako da lici na pravog insekta. Za razliku od Hjuitove koje je namenjena lovu na tekucim vodama, ova metoda se može praktikovati na svim tipovima voda. Kljuc je pokretati imitaciju na pravoj lokaciji, pravom nivou vodene struje/toka i pravim tempom. Svaka vrsta pomeranja je dozvoljena, ukoliko imitira prirodno ponašanje-povlacenje, sakupljanje rukom (osmica), sporo, brzo, sa ili bez pokreta štapa, sa pauzama ili naglim trzajima, pa i “ruka preko ruke” metodom povlacenja. U kombinaciji sa “cast and countdown” metodom (“zabaci i odbroj”- radi preciznog odredivanja dubine, gde je jedna sekunda jednaka broju stopa oznacenim na modelu strune) idealna je za lov u jezerima i barama.

Active Image

Sporiji deo nude celebrities toka omogucava primenu klasicnih metoda kao što su Skjuzova i Sojerova

Citava lepeza kombinacija struna i predveza se može koristiti uz ovu metodu-sve u zavisnosti od terena i tipa imitacije. Hand twist ili sakupljanje jednom rukom je lesbian porn sjajan metod za imitaciju organizama koji se sporije krecu-narocito u sporotekucim ili stajacim vodama (Asellus, racici, nimfe vilinskih konjica i sl.). Ponekad ovakva prezentacija postaje još privlacnija za ribu ako mušicar dopusti da nimfa legne na samo dno, zadrži je tu na kratko i onda krene sa povlacenjem.

Sojerova metoda milf porn (Frank Sawyer)

Sojer je, uz Olivera Kajta, britanska mušicarska legenda kada je lov nimfom u pitanju i njegovu metodu možemo postmatrati kao logicni nastavak Skjuzove, jer su obe proizašle sa istog tipa voda. Izuzetno precizan posmatrac ekosistema krecnjackih potoka, Sojer prvi zapaža nizvodne migracije nimfi i njihove relokacije uzvodno, koje se odvijaju po samom dnu. Njegovo tumacenje hidrodinamicnog oblika plivajuce nimfe rezultuje besmrtnim dizajnima njegovog Fazanovog repa, Švedske nimfe i Sive guske. Iako je i sam praktikovao Skjuzovu metodu sa nimfama koje imaju nožice i love neposredno pod površinom, Sojer je poznat po razvijanju metode lova u srednjim i dubljim slojevima vode. Relativno lako otežanje njegovih nimfi (iskljucivo je korišcena bakarna žica) govori o relativno sporom toku-tipicnom za krecnjacke potoke. Obratite pažnju na klasicne recepte njegovih nimfi (ne "turbo" verzije koje se prodaju po katalozima)- dizajnirane su da lako probijaju slojeve vode do željene dubine.

Sojerova metoda sastoji se u zabacaju uzvodno i popreko, videnoj ribi. Zabacaj se izvodi tako da nimfa padne relativno daleko od videne ribe. Kada Sojer piše o prezentaciji jedan metar pod površinom, on plasira nimfu preko tri metra uzvodno, tako da nimfa ima vremena da dostigne željenu dubinu. Plasiranje nimfe ribi “pod nos” je tajna njegove metode. Mušicar pažljivo posmatra reakciju ribe, spreman da izvede pravovremenu kontru. Poput Skjuzove metode, Sojerova , poznata i kao “induced rise” metoda, sadrži britansku filozofiju džentlmenskog odbijanja da se lovi na slepo. Razumljivo je da je ovo optimalna metoda lova u bistrim vodama, gde se riba vidi na pristojnoj dubini i lako se mogu pratiti njene reakcije. Kada je vidljivost nedovoljna, zahteva izuzetno razvijen osecaj mušicara, koji se stice treningom i cestim upražnjavanjem ove tehnike.