NOVA PRAVILA LOVOSTAJA I RIBOLOVA

Opšte teme o mušičarenju
Goci
guide
Posts: 302
Joined: Thu May 03, 2007 6:37 pm
Location: Niš

Re: NOVA PRAVILA LOVOSTAJA I RIBOLOVA

Postby Goci » Wed Apr 01, 2009 9:23 pm

Sređeno je sinoć Mixmastere - dobio si 8 dnevno.
komme kyra kommekommekomme kyra

User avatar
Mixmaster
instructor
Posts: 641
Joined: Mon Jun 02, 2008 2:46 pm
Location: Niš
Contact:

Re: NOVA PRAVILA LOVOSTAJA I RIBOLOVA

Postby Mixmaster » Wed Apr 01, 2009 9:48 pm

5 kg : 8 = 0.67 kg

Odlično! Bunardžije će ipak morati da se poklone mom džaku za paprike, jer ne može baš svako da mazne 8 komada prosečne težine 0.67 kg za jedno popodne 8) .

Nego, imam tri veoma ozbiljna pitanja:

1. Sme li da se ulovi 8 klenova i 3 pastrmke u istom danu?
2. Sme li da se ulovi 8 klenova, 3 pastrmke i 3 štuke u istom danu?
3. Sme li da se ulovi 8 klenova čija ukupna težina prelazi 5 kg?

Predugo traje dan, pa bih mogao da sevnem 3 štuke na barama kod Niške Banje, rastrtim 8 klenova kod Bele Palanke i u sumrak omlatim 3 krupne pastrmke kod Staničenja. Sve- usput. :wink:

Goci
guide
Posts: 302
Joined: Thu May 03, 2007 6:37 pm
Location: Niš

Re: NOVA PRAVILA LOVOSTAJA I RIBOLOVA

Postby Goci » Wed Apr 01, 2009 11:03 pm

Dobro pitanje, ali neće da može. :wink:

Čak je i jasno definisano.

Ali nije definisano kad imaš 2 pastrmke kolko klenova možeš da poneseš. Možda trećinu od 8? 2.67 komada? :lol: Znači 2 može, a 3 je prekršaj. :mrgreen:
komme kyra kommekommekomme kyra

User avatar
Mixmaster
instructor
Posts: 641
Joined: Mon Jun 02, 2008 2:46 pm
Location: Niš
Contact:

Re: NOVA PRAVILA LOVOSTAJA I RIBOLOVA

Postby Mixmaster » Thu Apr 02, 2009 1:07 am

More, varaličarski kolega (Goci je predsednik varaličarske, a ja mušičarske sekcije u istom udruženju),
vidim ja da moji raznobojni džakovi neće da se bace. :wink:

Goci
guide
Posts: 302
Joined: Thu May 03, 2007 6:37 pm
Location: Niš

Re: NOVA PRAVILA LOVOSTAJA I RIBOLOVA

Postby Goci » Thu Apr 02, 2009 1:26 am

Neće da se bace, možeš ih napuniti sa 8 klenova. Čak ti je to dozvoljeno da radiš 15 dana duže nego u prvoj naredbi, jer je sada lovostaj od 15. aprila do 31. maja. Mada ta nova naredba još nije stupila na snagu, a po staroj je danas počeo lovostaj! :mrgreen:

Zato se čuvaj momaka koji nose ovaj znak na majicama:

Image

Vidi kako su opasni! :gledam:

Image

A biće ih sve više i više u Niškom kraju. Trenutno ih ima 30 i na par dana pristigne neki novi. I svi zdravi motivisani da hvataju ribokradice.

Ima da te uvate dok trepneš! :hackle:

Big brother Goci is watching you... :wink:
Last edited by Goci on Thu Apr 02, 2009 1:37 am, edited 1 time in total.
komme kyra kommekommekomme kyra

User avatar
simpson H
simpson H
Posts: 10173
Joined: Thu Apr 26, 2007 12:09 am
Location: Beograd
Contact:

Re: NOVA PRAVILA LOVOSTAJA I RIBOLOVA

Postby simpson H » Thu Apr 02, 2009 1:35 am

Brate ovo u Nisu pocinje da lici na "Otpor" :grin:
"A good gamefish is too valuable to be caught only once"- Lee Wulff 1938.

Goci
guide
Posts: 302
Joined: Thu May 03, 2007 6:37 pm
Location: Niš

Re: NOVA PRAVILA LOVOSTAJA I RIBOLOVA

Postby Goci » Thu Apr 02, 2009 1:42 am

Da znaš da liči... :wink: I veoma zarazno se širi! Ovih majica će uskoro biti širom Srbije. I to i sa znakovima mušičarskih sekcija i klubova.
komme kyra kommekommekomme kyra

User avatar
ekoljuba
Moderator
Posts: 1321
Joined: Mon Feb 25, 2008 1:59 pm
Location: NS-BG

Re: NOVA PRAVILA LOVOSTAJA I RIBOLOVA

Postby ekoljuba » Thu Apr 02, 2009 9:23 am

Evo iskopirao sam iz ribolova doradjenu verziju novog pravilnika!

1. Ustanovljava se trajni lovostaj za sledeće vrste riba:
- moruna Huso huso;
- sim Acipenser nudiventris;
- pastruga Acipenser stellatus;
- atlantska jesetra Acipenser sturio;
- dunavska jesetra Acipenser gueldenstaedti;
- glavatica Salmo marmoratus;
- dunavska haringa Alosa caspia;
- crnomorska haringa Alosa immaculata;
- crnka Umbra krameri;
- svetlica Leuciscus souffia;
- drimski šaradan Pachychilon pictum;
- linjak Tinca tinca;
- zlatni karaš Carassius carassius;
- čikov Misgurnus fossilis;
- sve vrste roda Eudontomyzon spp.;
- sve vrste roda Lampetra spp.;
- veliki vretenar Zingel zingel;
- mali vretenar Zingel streber;
- rak rečni Astacus astacus;
- rak potočni Austropotamobius torrentium.

2. Ustanovljava se lovostaj za sledeće vrste riba, i to u periodu:
- kečiga Acipenser ruthenus od 1. marta do 31. maja;
- mladica Hucho hucho od 1. marta do 1. septembra;
- sve vrste pastrmki: potočna Salmo trutta, drimska Salmo farioides, ohridska Salmo letnica, makedonska Salmo macedonicus, dužičasta Oncorhyncus mykiss i obe vrste zlatovčica jezerska Salvelinus alpinus i potočna Salvelinus fontinalis, od 1. oktobra do 1. marta;
- lipljen Thymallus thymallus od 1. marta do 31. maja;
- štuka Esox lucius od 1. februara do 31. marta;
- mrena Barbus barbus od 15. aprila do 15. juna;
- bucov Aspius aspius od 15. aprila do 15. juna;
- šaran Cyprinus carpio od 1. aprila do 31. maja;
- deverika Abramis brama od 1. aprila do 31. maja;
- som Silurus glanis od 1. maja do 15. juna;
- smuđ Sander lucioperca i smuđ kamenjar Sander volgensis od 1. marta do 30. aprila;
- plotica Rutilus pigus od 15. aprila do 31. maja;
- jaz Leuciscus idus od 15. aprila do 31. maja;
- klen Leuciscus cephalus od 15. aprila do 31. maja;
- skobalj Chondrostoma nasus od 15. aprila do 31. maja;

3. Zabranjen je sportski ribolov mladice, svih vrsta pastrmki, obe vrste zlatovčica i lipljena tokom cele godine u vremenu od 21 do 03 časa u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18 do 05 časa u periodu zimskog računanja vremena.
Zabranjen je sportski ribolov ostalih vrsta riba tokom cele godine u vremenu od 21 do 03 časa u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18 do 05 časa u periodu zimskog računanja vremena, osim ako korisnik ribarskog područja drugačije ne odredi.

4. Zabranjen je privredni ribolov svih vrsta riba u periodu od 1. aprila do 31. maja, osim privredni ribolov sivog tolstolobika Arystichthys nobilis, belog tolstolobika Hypophthalmichthys molitrix, amura Ctenopharyngodon idella, obe vrste američkog somića Ictalurus melas i Ictalurus nebulosus i babuške Carassius gibelio pokretnim površinskim mrežarskim alatima na udaljenosti od najmanje 30 m od obalne linije.

5. Za pojedine vrste riba iz tačke 2. ove naredbe lovostaj se može ustanoviti i izvan utvrđenih rokova.

6. Zabranjuje se vraćanje u vodu ulovljenih primeraka alohtonih vrsta riba: obe vrste američkog somića Ictalurus melas i Ictalurus nebulosus; babuška Carassius gibelio; sunčica Lepomis gibbosus; amurski čebačok Pseudorasbora parva; amurski spavač Perccottus glenii; beli amur Ctenopharyngodon idella; beli tolstolobik Hypophthalmichthys molitrix; sivi tolstolobik Arystichthys nobilis; sve vrste roda Neogobius i kratkokljuno šilce Syngnathus abaster.

7. Zabranjuje se lov sledećih vrsta riba čija je dužina ispod:
- kečiga Acipenser ruthenus 40 cm;
- mladica Hucho hucho 110 cm;
- potočna pastrmka Salmo trutta 25 cm;
- dužičasta pastrmka Oncorhynchus mykiss 25 cm;
- ohridska pastrmka Salmo letnica 40 cm;
- drimska pastrmka Salmo farioides 25 cm;
- makedonska pastrmka Salmo macedonicus 25 cm;
- jezerska zlatovčica Salvelinus alpinus 30 cm;
- potočna zlatovčica Salvelinus fontinalis 20 cm;
- lipljen Thymallus thymallus 30 cm;
- štuka Esox lucius 40 cm;
- mrena Barbus barbus 25 cm;
- potočna mrena Barbus peloponnesius 15 cm;
- šaran Cyprinus carpio 30 cm;
- deverika Abramis brama 25 cm;
- plotica Rutilus pigus 20 cm;
- jaz Leuciscus idus 20 cm;
- skobalj Chondrostoma nasus 20 cm;
- klen Leuciscus cephalus 20 cm;
- bucov Aspius aspius 30 cm;
- nosara Vimba vimba 15 cm;
- krkuše (Gobio spp., sve vrste) 10 cm;
- som Silurus glanis 60 cm;
- smuđ Sander lucioperca 40 cm;
- smuđ kamenjar Sander volgensis 25 cm;
- grgeč Perca fluviatilis 15 cm;
- manić Lota lota 25 cm;
- rečna školjka Unio pictorum 8 cm;
- ostale školjke 6 cm.

8. Ustanovljava se ograničenje ulova sportskih ribolovaca za sledeće vrste riba iz tačke 7. ove naredbe:
a) mladica, 1 riba dnevno ili;
b) kečiga, sve vrste pastrmke, lipljan, štuka, šaran, som, smuđ i smuđ kamenjar, ukupno do 3 ribe dnevno ili;
v) mrena, deverika, bucov i manić, ukupno do 5 riba dnevno ili;
g) plotica, jaz, skobalj i klen, ukupno do 8 riba dnevno.
Za ostale vrste riba iz tačke 7. ove naredbe kao i ostale autohtone vrste riba ustanovljava se dnevno ograničenje ulova na maksimalno 5 kilograma.

9. Dužina ribe meri se pravolinijski od vrha gubice do sredine osnove repnog peraja, a dužina školjke meri se od jedne do druge ivice duž najduže ose ljušture.

10. Riba ulovljena u toku lovostaja za tu vrstu ribe, kao i ulovljena riba čija je dužina manja od dužine određene ovom naredbom mora se odmah, na mestu ulova, vratiti u ribolovnu vodu sa što manje oštećenja.

11. Odredbe ove naredbe ne odnose se na ribu koja je proizvedena u ribnjacima i na ribu koja je uvezena.

12. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o ustanovljavanju lovostaja za pojedine vrste riba na ribarskom području ili na delovima ribarskog područja i o zabrani lova riba koje nemaju propisanu veličinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 100/03).
"Srbija je keva! Cuvaj kevu da ti duze traje!"

User avatar
Mixmaster
instructor
Posts: 641
Joined: Mon Jun 02, 2008 2:46 pm
Location: Niš
Contact:

Re: NOVA PRAVILA LOVOSTAJA I RIBOLOVA

Postby Mixmaster » Thu Apr 02, 2009 10:54 am

Hvala EKoljubi za kopiju Pravilnika, ali moraću da se pozabavim malo ovim "otporašima"

Pitam se, kad će doći vreme da se u Srbiji zna ko "pije a ko plaća", pa da o rekama i ribama brinu njihovi zakupci, a ne iskompleksirani paceri iz redova ribolovaca, koji misle da je ovo još uvek zemlja samoupravljanja i komunizma? Goci je već 1. marta pokazao koliko se zalaže za zaustavljanje ribokrađe i proveo "otvaranje" na Moravici u društvu nekoliko klasičnih ribokradica, koji nisu imali čak ni dozvolu. Proverio Čiča i ima nepobitne dokaze za to!
Kako to, da ih zagovornik borbe protiv ilegalnog ribolova nije prijavio? Možda nije znao, ali evo, ja ću mu dati podstrek da uputi zahtev da se provere moje tvrdnje.
Hajde Goci, hoćete li vi, momci sa tim ružnim majicama, da se borite protiv ribokrađe ili ću to morati ja da uradim?

Goci
guide
Posts: 302
Joined: Thu May 03, 2007 6:37 pm
Location: Niš

Re: NOVA PRAVILA LOVOSTAJA I RIBOLOVA

Postby Goci » Thu Apr 02, 2009 11:25 am

Ajd ne tupi više, dosadan si. Ja ti lepo gore odgovorio na postavljena pitanja, malo se našalio sa majicama, a ti sad opet provociraš i pitaš me da li ću prijaviti nekog svog druga koji je pecao prvog marta, a dozvolu kupio 5 dana kasnije...

Čak sam se raspitao za problem mešanih ulova (pastrmka + klen) i za to da li može 8 klenova po kilo i htedoh ljubazno da ti odgovorim, ali ti opet provociraš... E pa onda odgovor saznaj sam.

Ako udruženje žmuri na OBA oka za prijavu protiv tebe za grebanje štuke i linjaka u mrestu, misliš li da će nekom napisati kaznu što je 4 dana pecao bez dozvole. Ajd ne mlati... Vidimo se na sajmu oko 17 h, pa se možemo slikati sa ukrštenim štapovima - ja sa varaličarskim, ti sa mušičarskim. Bila bi eXtra fotka, možemo je uveče okačiti ovde da se ljudi smeju. :mrgreen:
komme kyra kommekommekomme kyra

User avatar
sale
master of fly fishing
Posts: 2069
Joined: Mon Apr 30, 2007 8:39 pm
Location: Cacak
Contact:

Re: NOVA PRAVILA LOVOSTAJA I RIBOLOVA

Postby sale » Thu Apr 02, 2009 11:29 am

Ribolovci bi trebalo da pecaju a ne da jure ribokradice , Nislije trebalo bi da otvorite skole ribolova i mladima ukazujete kako treba loviti ribu i cuvati reku ,a ne da stampate majce i radite ono sto niko od vas ne trazi i za sta niste ovlasceni .
Korisnici ribarskog podrucje bi trebalo da poribljavaju u skladu sa realnim potrebama ,koje se vide iz korektno odradjenog petogodisnjeg plana (kod nas to nije slucaj vec odavno) . Trebalo bi i da reorganizuju ribocuvarsku sluzbu po ugledu na neku od razvijenijih zemalja regiona ,nije uopste tesko .
Ne kazem da su ove zabrane lose ,ali je nacin na koji je to uradjeno pomalo glup .
sale-eurofish

User avatar
Mixmaster
instructor
Posts: 641
Joined: Mon Jun 02, 2008 2:46 pm
Location: Niš
Contact:

Re: NOVA PRAVILA LOVOSTAJA I RIBOLOVA

Postby Mixmaster » Thu Apr 02, 2009 11:38 am

Aaa, kupili dozvole, kad su čuli da među nama ima pravih protivnika ribokrađe? Nisu svi, a i kasno je to. Slike koje ste objavili i tačan datum kupovine dozvole, koji se upisuje pri kupovini, kao i tvoje pošteno svedočenje (koje i nije nužno), sasvim su dovoljni da tvoji drugari, koji sa ponosom nose "Stop ribokrađi" dok se bave ribokrađom, budu kažnjeni, kako novčano, tako i nekom od disciplinskih mera koju su zaslužili.
Na našem ribarskom području ne važe nikakve retro-dozvole, a još manje u našim zakonima ima retro-poštenja.

Ne može to- "Krao sam ribu juče i prekjuče, ali ću da platim dozvolu za neki dan, kad skupim lovu. Promakao sam ribočuvarima, pa sad slobodno mogu da postavim slike krivolova na Internetu."

Ako je to "Stop ribokrađi", onda ste obični buljaši.

User avatar
ekoljuba
Moderator
Posts: 1321
Joined: Mon Feb 25, 2008 1:59 pm
Location: NS-BG

Re: NOVA PRAVILA LOVOSTAJA I RIBOLOVA

Postby ekoljuba » Thu Apr 02, 2009 12:25 pm

A u koji sam tek ja ribokradica! 8)
"Srbija je keva! Cuvaj kevu da ti duze traje!"

VladaBG
guide
Posts: 328
Joined: Thu May 03, 2007 8:17 am
Location: Beograd

Re: NOVA PRAVILA LOVOSTAJA I RIBOLOVA

Postby VladaBG » Thu Apr 02, 2009 12:30 pm

ekoljuba wrote:4. Zabranjen je privredni ribolov svih vrsta riba u periodu od 1. aprila do 31. maja, osim privredni ribolov sivog tolstolobika Arystichthys nobilis, belog tolstolobika Hypophthalmichthys molitrix, amura Ctenopharyngodon idella, obe vrste američkog somića Ictalurus melas i Ictalurus nebulosus i babuške Carassius gibelio pokretnim površinskim mrežarskim alatima na udaljenosti od najmanje 30 m od obalne linije.


A oni ce da koriste specijalne mreze koje se otvaraju kad u njih ulazi neka plemenita riba...
Meni nije problem da idem na posao, samo mi je pun k***c da cekam osam sati da idem kuci!

User avatar
simpson H
simpson H
Posts: 10173
Joined: Thu Apr 26, 2007 12:09 am
Location: Beograd
Contact:

Re: NOVA PRAVILA LOVOSTAJA I RIBOLOVA

Postby simpson H » Thu Apr 02, 2009 12:32 pm

Nece nego ce da vrate svaku ribu koja je pod zabranom
"A good gamefish is too valuable to be caught only once"- Lee Wulff 1938.


Return to “O mušičarenju”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests